Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Người Việt WSF CHLB Đức từ 15-4-1987_ Blogger Trần Trạc

 Trở về trang chủ 
YT Video Từ 1990 đến 1993 YT Video sau năm 1993 YT QuangHương YT Daiphong Vu

➽ Gặp lại sau 30 Năm

            

          

       
            

  

       
.              Thông Trần   
➽ Đinh Thị Hòa ➽ Nguyễn Thị Phàn Nguyễn Thị Mai Trần Thị Nụ ➽ Thơm Thu Nam ➽ Nguyễn Thị Thảo *Thăng ➽ Nguyễn Công Hoan*Hiền ➽ Trini Phan ➽ Tuyến*Khuê ➽ Hằng Nga*Cảnh

Ngày 15 tháng 4 năm 1987, 22 cô gái Hải Phòng do Ông Trần Trạc dẫn đầu từ Hải Phòng đã tới Lützen, Một làng nhỏ ngoại thành Weissenfels. Họ là những người đầu tiên có mặt ở Huyện  Weissenfels. Ngày 17 tháng 4 họ được chuyển về thành phố Weisselfels Block 24. Tại đây có đoàn Hải Phòng do Phan Công Minh dẫn đầu vừa tới. Như vậy người Hải Phòng có mặt ở Weissenfels sớm nhất. .

Mới ngày nào, mọi người trong các đội Giày da tại Weißenfels, dù đến từ Hải Phòng , Hà Nam Ninh, Bắc Thái, thành phố Hồ Chi Minh hay Hà Nội, còn phải bắt đầu làm quen với cuộc sống mới tại nơi “ đất khách quê người “ nhưng cũng đậm đà tình người này; bạn đang sinh sống tại Weißenfels, quê hương chung thứ hai của mọi người, nhóm Giầy da Weißenfels tại Cộng hòa Liên bang Đức trên Facebook đã trở thành cầu nối mới, giúp cho những anh, chị em vốn đã có thời gian làm việc tại các xưởng giày của Nhà máy Liên hiệp giày “ Ngọn cờ hòa bình ” Weißenfels vào những năm 80-90 của thế kỷ trước nay lại có cơ hội được gặp lại nhau, dù chỉ trên Facebook, 


1 nhận xét: